GR_राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून शेतकरी प्रतिनीधीची नियुक्ती करण्याबाबत...
31 July 12:51

GR_राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून शेतकरी प्रतिनीधीची नियुक्ती करण्याबाबत...


GR_राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून शेतकरी प्रतिनीधीची नियुक्ती करण्याबाबत...

राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून शेतकरी प्रतिनीधीची नियुक्ती करण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स