GR_दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना
21 July 17:30

GR_दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना


GR_दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना

राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या