GR_दूध खरेदीचे सुधारीत दर निश्चित करण्याबाबत
07 June 13:01

GR_दूध खरेदीचे सुधारीत दर निश्चित करण्याबाबत


GR_दूध खरेदीचे सुधारीत दर निश्चित करण्याबाबत

शासकीय दूध योजनेमार्फत संकलित होणाऱ्या दूध खरेदीचे सुधारीत दर निश्चित करण्याबाबत....

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध्व्यबवसाय विकास व मत्य्आ व्योवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या