GR_शेतकरी कर्जमाफी; इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या थकीत कर्जाचाही समावेश
10 May 12:55

GR_शेतकरी कर्जमाफी; इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या थकीत कर्जाचाही समावेश


GR_शेतकरी कर्जमाफी; इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या थकीत कर्जाचाही समावेश

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७

स्त्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स