GR_बोंडअळीग्रस्तांना ३ हजार ४८४ कोटी नुकसान भरपाई; ३ हप्त्यांत मिळणार
09 May 11:16

GR_बोंडअळीग्रस्तांना ३ हजार ४८४ कोटी नुकसान भरपाई; ३ हप्त्यांत मिळणार


GR_बोंडअळीग्रस्तांना ३ हजार ४८४ कोटी नुकसान भरपाई; ३ हप्त्यांत मिळणार

खरीप हंगाम २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकावर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी रक्कम वितरित करण्याबाबत...

स्त्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या