GR_गोवंश सेवा केंद्रांना दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानास मंजुरी
05 May 12:45

GR_गोवंश सेवा केंद्रांना दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानास मंजुरी


GR_गोवंश सेवा केंद्रांना दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानास मंजुरी

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या नवीन राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या लाभार्थी संस्थेस अनुदान वाटप करण्याबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स