GR_२०१८ च्या मृग बहाराकरिता फळपिक विमा योजना लागू करण्याबाबत...
26 April 12:39

GR_२०१८ च्या मृग बहाराकरिता फळपिक विमा योजना लागू करण्याबाबत...


GR_२०१८ च्या मृग बहाराकरिता फळपिक विमा योजना लागू करण्याबाबत...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन २०१८ मध्ये मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या