राज्य शासनाची संकरित गायी/दुधाळ म्हशींचे गटवाटप योजना
23 October 12:40

राज्य शासनाची संकरित गायी/दुधाळ म्हशींचे गटवाटप योजना


राज्य शासनाची संकरित गायी/दुधाळ म्हशींचे गटवाटप योजना

कृषिकिंग, पुणे: राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थार्जनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थींना एकूण सहा संकरित गायी/सहा दुधाळ म्हशींचे गटवाटप करण्याची योजना शासनाची आहे.

याअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला गट किमतीच्या ५० टक्के, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनु. जाती/जमातींच्या लाभार्थींना अनुक्रम १० व ५ टक्केएवढा निधी स्वत: उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० टक्के व २० टक्के बँकेकडून कर्ज रूपाने उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे.

या योजनेंतर्गत सहा संकरित गायी/म्हशींच्या एका गटाची किंमत ३,३५,१८४ रुपये निश्चित आहे. यामध्ये गाय/म्हशीची किंमत, जनावरांचा गोठा, स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र, खाद्य साठविण्यासाठी शेड, तीन वर्षांचा विमा आदींचा समावेश आहे. यातील सर्वसाधारण लाभार्थीला १ लाख ६७ हजार ५९२ रुपये, तर अनु. जाती/जमातीच्या लाभार्थीला २ लाख ५१ हजार ३८८ रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय आहे.संबंधित बातम्या