गाय/म्हैस व्यायल्यानंतर चीक किती प्रमाणात काढावा?
31 March 09:00

गाय/म्हैस व्यायल्यानंतर चीक किती प्रमाणात काढावा?


गाय/म्हैस व्यायल्यानंतर चीक किती प्रमाणात काढावा?

गाय / म्हैस व्यायल्यानंतर चीक काढताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. भरपूर दूध देणाऱ्या गायी / म्हशींच्या बाबतीत जास्त काळजी घ्यावी. वासराला १ ते दीड लीटर चीक पाजून वर १ ते दीड लीटर चीक चारही सडातून काढावा. नंतर परत ३ तासांनी वासराला १ लिटर चीक पाजून १ ते दीड लीटर काढावा व त्यानंतर परत ३ तासानी ह्याच पद्धतीने केल्यास गाय / म्हैस आजारी पडण्याची शक्यता नाही.

-लेखक- डॉ. वासुदेव सिधये
मो. ९३७०१४५७६०.टॅग्स

संबंधित बातम्या