कोंबड्यांना पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास अंडी उत्पादनात घट येते
09 February 07:30

कोंबड्यांना पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास अंडी उत्पादनात घट येते


कोंबड्यांना पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास अंडी उत्पादनात घट येते

अंडयासाठी कुक्कुटपालन करत असताना प्रती पक्षी किमान ४ ते ५ वर्ग फुट जागा पुरवावी मुक्त पद्धत असेल तर रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी किमान २ वर्ग फुट जागा प्रती पक्षी उपलब्ध होणे अपेक्षीत आहे. अपुरी जागा असेल तर आजार लवकर पसरतात, कमी जागेत जास्त पक्षी ठेवताना परचेसचा वापर करावा.

लेखक- प्रीतम नलावडेटॅग्स

संबंधित बातम्या