पीक सल्ला: भाजीपाला रोपवाटिकेत खत व्यवस्थापन
15 May 07:00

पीक सल्ला: भाजीपाला रोपवाटिकेत खत व्यवस्थापन


पीक सल्ला: भाजीपाला रोपवाटिकेत खत व्यवस्थापन

भाजीपाला रोपवाटीकेत प्रती चौरस मीटर जागेला 10 ग्रॅम नत्र + 5 ग्रॅम स्फुरद व 5 ग्रॅम पालाश बी पेरणी सोबत दयावे.राहिलेले अर्धे नत्र 20-25 दिवसांनी दयावे. गादी वाफयात बी पेरतांना बियाण्यांस प्रती किलो 2 ग्रॅम थायरम या प्रमाणात चोळावे. गादीवाफ्यावर, वाफ्याचे रुंदीस समांतर 8 ते 10 सेमी अंतरावर ओळी तयार कराव्यात. त्यामध्ये 2 ग्रॅम फोरेट 10 टक्के हेक्टरी 10 किलो याप्रमाणात टाकावे. फोरेटचा बियाण्यांचा संपर्क येणार नाही याची काळजी घ्यावी.

-डॉ.एस एम घावडे, मिरची व भाजीपाला संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोलाटॅग्स

संबंधित बातम्या