पीक सल्ला: लिंबूवर्गीय बागेत आंतरपीक
06 May 07:00

पीक सल्ला: लिंबूवर्गीय बागेत आंतरपीक


पीक सल्ला: लिंबूवर्गीय बागेत आंतरपीक

मोठा संत्रा/लिंबू अथवा मोसंबी झाडामध्ये शक्यतोवर हिरवळीचे आंतरपीक घ्यावे,लहान वयाचे बागेमध्ये कमी कालावधीची भाजीपाला पिके व कडधान्ये घेता येईल.

डॉ.दिनेश ह.पैठणकर, डॉ.योगेश इंगळे
अखिल भारतीय समन्वयीत संशोधन प्रकल्प फळे, अकोलाटॅग्स

संबंधित बातम्या