पीक सल्ला: कांदा पिकास ठिबक व तुषार सिंचन फायद्याचे
03 May 07:00

पीक सल्ला: कांदा पिकास ठिबक व तुषार सिंचन फायद्याचे


पीक सल्ला: कांदा पिकास ठिबक व तुषार सिंचन फायद्याचे

कांदा पेरणीपूर्वी नत्र,स्फुरद,पालाश 4:1:1 किलो प्रति 500 वर्ग मीटर या प्रमाणात खते देण्याची शिफारस केली आहे.बियाण्याची लागवड ओळींमध्ये 50 मि.मी.किंवा 75 मि.मी.अंतर ठेवून करावी. पेरणीनंतर चांगले कुजलेले शेणखत किंवा कंपोस्ट खताने बियाणे झाकावे, त्यानंतर थोडे पाणी द्यावे. पाणी देण्याकरिता ठिबक अथवा तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे फायद्याचे आहे.

-डॉ.शैलेन्द्र गाडगे, डॉ.ए.थंगासामी, डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचानलाय, राजगुरूनगर पुणे.टॅग्स

संबंधित बातम्या