केळी सल्ला: बागेचे खत नियोजन
11 February 07:00

केळी सल्ला: बागेचे खत नियोजन


केळी सल्ला: बागेचे खत नियोजन

• मुख्य खोडालगत आलेली पिले धारदार विळीने जमिनीलगत कापावी. तण व कापलेली पिले खोडालगत ठेऊन त्याचा आच्छादन म्हणून वापर करावा.
• एक हजार केळी झाडांसाठी प्रती आठवडा साडे तेरा किलो युरिया व साडे आठ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश ड्रीप मधून सोडावे.
• केळी लागवडीनंतर १६५ दिवसांनी १० ग्रॅम बेंटोनाईट सल्फर द्यावे किंवा पाच ग्रॅम प्रती झाड मायक्रोग्रॅन्युलर सल्फर द्यावे.
• लागवडीनंतर पाचव्या व सातव्या महिन्यात झिंक सल्फेट व फेरस सल्फेट प्रत्येकी १५ ग्रॅम प्रती झाड शेणखतात मुरवून द्यावे.
• पाण्याचा ताण पडू न देता १८ ते २० लिटर पाणी प्रती झाड प्रती दिवस द्यावे.

डॉ. विक्रांत भालेराव,
सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, धुळेटॅग्स

संबंधित बातम्या