ऊस सल्ला: असे करा खोडवा उसाचे नियोजन
09 February 07:00

ऊस सल्ला: असे करा खोडवा उसाचे नियोजन


ऊस सल्ला: असे करा खोडवा उसाचे नियोजन

खोडवा ऊस नियोजन
• ऊस तोडणीनंतर पाचट सरीत दाबून घ्यावे.
• उसाचे बुडखे मोकळे करून धारदार कोयत्याने जमिनीलगत छाटून घ्यावेत व त्यावर ०.१ % बाविस्टीन (कार्बेन्डॅझीम) फवारावे. पाचटावर प्रती हेक्टरी ८० किलो युरिया, १०० किलो सुपर फॉस्फेट व १० किलो पाचट कुजविणारे जीवाणू शेणखतात अगर कंपोस्ट खतात मिसळून पाचटावर टाकावेत.
• पहिले पाणी दिल्यावर ३-४ दिवसांनी वाफसा आल्यावर हेक्टरी १२५ किलो नत्र (२७० किलो युरिया), ६० किलो स्फुरद (३७५ किलो सुपर फॉस्फेट) व ६० किलो पालाश (१०० किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश) ही खते द्यावीत. तसेच झिंक सल्फेट २० किलो फेरस सल्फेट २५ किलो प्रती हेक्टरी याप्रमाणे द्यावीत.
• किडग्रस्त/ तणग्रस्त क्षेत्र असल्यास खोडवा ठेऊ नये. तसेच कमीत कमी १ लाख उसाची संख्या असलेल्या क्षेत्राचाच खोडवा ठेवावा. खोडव्यात गवताळ वाढीची बेटे असल्यास काढून टाकावीत.
• खोडकीडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी प्रती हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत.

-डॉ. प्रमोद चौधरी, डॉ. मृणाल अजोतीकर,
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव.टॅग्स

संबंधित बातम्या