कांदा सल्ला: रब्बी कांद्याची पुनर्लागण भाग-२
20 December 07:00

कांदा सल्ला: रब्बी कांद्याची पुनर्लागण भाग-२


कांदा सल्ला: रब्बी कांद्याची पुनर्लागण भाग-२

१) पुनर्लागणीनंतर ४०-६० दिवसांनी खुरपणी करावी.
२) कीड व रोगाच्या नियंत्रणाकरिता आवश्यकतेनुसार कार्बोसल्फान २ मि.ली. प्रति लिटर अधिक ट्रायसायक्लॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करण्याची शिफारस आहे.
३) पहिल्या फवारणीच्या १५ दिवसानंतर आवश्यकतेनुसार प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक हेक्साकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात गरज भासल्यास फवारणी करावी.
४) वरील फवारणीनंतर सुद्धा फुलकिडे व पानांवरील रोग यांचा बंदोबस्त झाला नाही तर फिप्रोनील १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक प्रोपिकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात दुसऱ्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी फवारणी करावी.
५) फवारणीद्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर ४५, ६० आणि ७५ दिवसांनी द्यावी.
६) पिकाला आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.टॅग्स

संबंधित बातम्या