कांदा सल्ला: फुलकिडे व पानांवरील रोगांचे नियंत्रण
08 December 07:00

कांदा सल्ला: फुलकिडे व पानांवरील रोगांचे नियंत्रण


कांदा सल्ला: फुलकिडे व पानांवरील रोगांचे नियंत्रण

१) लागवडीनंतर ४०-६० दिवसांनी खुरपणी करावी.
२) ट्रायसायक्लॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर अधिक मिथोमिल १ ग्रॅम प्रति लिटर याप्रमाणात फवारण्याची शिफारस आहे.
३) पुढील फवारणी १५ दिवसांच्या अंतराने प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक मॅन्कोझेब २.५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात करावी.
४) वरील फवारणीच्या १५ दिवसानंतर १ मि.ली. प्रति लिटर कार्बोसल्फान अधिक १ ग्रॅम प्रति लिटर हेक्साकोनॅझोल यांची फवारणी आवश्यकतेनुसार करावी.
५) त्यानंतर सुद्धा फुलकिडे व पानांवरील रोग यांचा बंदोबस्त झाला नाही तर फिप्रोनील १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक प्रोपिकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.टॅग्स

संबंधित बातम्या