लसूण सल्ला: लसणाच्या उभ्या पिकाकरिता
28 November 07:00

लसूण सल्ला: लसणाच्या उभ्या पिकाकरिता


लसूण सल्ला: लसणाच्या उभ्या पिकाकरिता

१) लागवडीनंतर ३०, ४५ आणि ६० दिवसांनी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा ५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात पानांवर छिडकाव करावा.
२) कार्बोसल्फान २ मि.ली. प्रति लिटर अधिक ट्रायसायक्लॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करण्याची शिफारस आहे.
३) पहिल्या फवारणीच्या १५ दिवसानंतर आवश्यकतेनुसार मिथोमिल १ ग्रॅम प्रति लिटर अधिक मॅन्कोझेब १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारण्याची शिफारस आहे.
४) दुसऱ्या फवारणीच्या १५ दिवसानंतर प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक हेक्साकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार फवारणी करावी.
५) वरील फवारणीनंतर सुद्धा फुलकिडे व पनांवरील रोग यांचा बंदोबस्त न झाल्यास, फिप्रोनील १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक प्रोपिकोनाझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात तिसऱ्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी फवारणी करावी.
६) लागवडीनंतर नत्र खताचा पहिला हप्ता २५ किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणात ३० दिवसांनी, तर दुसरा हप्ता याच प्रमाणात ४५ दिवसांनी द्यावा.
७) लाल कोळीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास गंधक २ ग्रॅम प्रति लिटर किंवा डायकोफॉल २ मि.ली. प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे, डॉ.ए.थंगासामी, डॉ.मेजर सिंह.
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.टॅग्स

संबंधित बातम्या