कांदा सल्ला: कांदा बीजोत्पादनाच्या रोपांकरिता
10 November 07:00

कांदा सल्ला: कांदा बीजोत्पादनाच्या रोपांकरिता


कांदा सल्ला: कांदा बीजोत्पादनाच्या रोपांकरिता

पुनर्लागणीनंतर ४० -६० दिवसांनी खुरपणी करावी. नत्र खताचा पहिला हप्ता ३० किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर ३० दिवसांनी द्यावा. नत्र खताचा दुसरा हप्ता ३० किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर ४५ दिवसांनी द्यावा.

ट्रायसायक्लाझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर अधिक मिथोमिल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारण्याची शिफारस आहे. यामुळे पानांवरील रोग व फुलकिडे यांचा प्रतिबंध होईल.पुढील फवारणी १५ दिवसांच्या अंतराने प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक मॅन्कोझेब २.५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात करावी. जर वरील फवारणीनंतर सुद्धा फुलकिडे व पानांवरील रोग यांचा पूर्णपणे बंदोबस्त झाला नाही तर कार्बेसल्फान १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक हेक्साकोनाझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे, डॉ.ए.थंगासामी, डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणेटॅग्स

संबंधित बातम्या