केळी सल्ला: कांदे बागेचे खत नियोजन
04 March 07:00

केळी सल्ला: कांदे बागेचे खत नियोजन


केळी सल्ला: कांदे बागेचे खत नियोजन

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक फेब्रुवारी-मार्च २०१८

कांदे बाग
• मुख्य खोडालगत आलेली पिले धारदार विळीने जमिनीलगत कापावी. तण व कापलेली पिले खोडालगत ठेऊन त्याचा आच्छादन म्हणून वापर करावा.
• एक हजार केळी झाडांसाठी प्रती आठवडा साडे तेरा किलो युरिया व साडे आठ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश ड्रीप मधून सोडावे.
• केळी लागवडीनंतर १६५ दिवसांनी १० ग्रॅम बेंटोनाईट सल्फर द्यावे किंवा पाच ग्रॅम प्रती झाड मायक्रोग्रॅन्युलर सल्फर द्यावे.
• लागवडीनंतर पाचव्या व सातव्या महिन्यात झिंक सल्फेट व फेरस सल्फेट प्रत्येकी १५ ग्रॅम प्रती झाड शेणखतात मुरवून द्यावे.
• पाण्याचा ताण पडू न देता १८ ते २० लिटर पाणी प्रती झाड प्रती दिवस द्यावे.

डॉ. विक्रांत भालेराव, सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, धुळे

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक 18002708070
http://www.krushiking.com/advdetails.php?table=tbloffers_new&id=82संबंधित बातम्या