केळी सल्ला: मृग बागेतील केळफुल कापणीनंतर हे करा..
13 February 07:00

केळी सल्ला: मृग बागेतील केळफुल कापणीनंतर हे करा..


केळी सल्ला: मृग बागेतील केळफुल कापणीनंतर हे करा..

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक फेब्रुवारी-मार्च २०१८

• मृग बाग केळीमध्ये निसवलेल्या घडातील पूर्ण फण्या उमलल्यानंतर त्याचे केळ फुल कापावे व बागेबाहेर नेऊन नष्ट करावे.
• खोडाच्या भोवती लोंबकळणारी पाने कापू नये, त्यांच्यापासून खोडाचे उन्हापासून संरक्षण होते.
• घडावर ०.५ टक्के पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट (५० ग्रॅम) अधिक एक टक्का युरियाची (१०० ग्रॅम) प्रती १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी. किंवा
• केळफुल कापल्यानंतर एकदा व ३० दिवसांनी दुसऱ्यांदा सल्फेट ऑफ पोटॅशची २ टक्के (२०० ग्रॅम) प्रती १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.

डॉ. विक्रांत भालेराव, सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, धुळे

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक 18002708070
http://www.krushiking.com/advdetails.php?table=tbloffers_new&id=82संबंधित बातम्या