जोडधंदा

गाय / म्हशी व्यायल्यावर पुन्हा किती दिवसांनी फळविल...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


माजावर आलेल्या गायी/म्हशी/पारडी/कालवड ह्यांना कधी ...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


शेळी मेंढ्यांना होणाऱ्या आंत्रविषार रोगाची लक्षणे ...


गायी/ म्हशींच्या माजाचा स्त्राव (सोट, बळस) पाण्यास...


जनावरांची वीर्य कांडी ज्या गरम पाण्यात टाकतात त्या...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


शेळी मेंढ्यांना होणाऱ्या पी.पी.आर. रोगाची लक्षणे व...


जनावरांना होणाऱ्या ब्रुसेल्लोसीस रोगाची लक्षणे व ई...


गायी/ म्हशी व्यायल्यानंतर त्यांच्या गर्भाशयात गोळ्...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


दुधाच्या फॅट आणि डिग्री (एस.एन.एफ.) बद्दल थोडेसे.....


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा) ...


गायी, म्हशी, शेळ्या ह्यांच्या जारासंबंधी...


सुप्त काससुजीमुळे दूधाची फॅट आणि डिग्री कमी लागते...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


गाय/म्हशींची वार पडण्याकरिता वासुदैव सरबत द्या...


अंड्याचे आजचे दर (रु/शेकडा)...


जनावरांना होणाऱ्या काससुजी रोगाची लक्षणे व उपाय...


कृषिकिंग प्रकाशन